Informasjon om koronasituasjonen

 

Fra og med 12. mars kl. 16:00 stengte vi THT som et forebyggende tiltak og bidrag for å begrense smitte av koronaviruset. Dette er et påbud fra myndighetene og tiltaket er vedvarende inntil videre.

Denne situasjonen er usikker for oss alle. Vårt største fokus er å ivareta våre medlemmer og ansatte. For at dette skal ha minst mulig konsekvenser for treningstilbudet fra THT frem i tid vil vi sterkt oppfordre alle våre medlemmer til å unngå frysing av medlemskap og oppsigelse. Betal medlemsavgiften som vanlig, og du er med på sikre at vi kan levere gode treningstilbud når denne unntakstilstanden har gått over. Vi ser på muligheter for å kompensere betalt treningsavgift i denne perioden med tilsvarende periode betalingsfri etter gjenåpning.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å fortsette å være aktive, men å respektere retningslinjene gitt av FHI. Vi har derfor lagt til rette for hjemmetrening ved å utvikle flere treningsprogram som kan utføre i sitt eget hjem. Oversikt over disse finner du her: www.trysilhelseogtrening.no

Vi ber om forståelse for at det nå er stor pågang på kundeservice, kontakt@trysilhelseogtrening.no , og at det vil ta litt lengre tid å få svar på henvendelser. Vi har samlet de mest stilte spørsmålene under her, som forhåpentligvis gir deg noen svar.

 

Hvordan skal THT kompensere for den perioden senteret er stengt?

THT kommer til å gi en kompensasjon for den perioden senteret vårt har stengt. Dette vil mest sannsynlig gjøres i form av betalingsfri trening i en tilsvarende periode når vi har åpnet igjen.

 

Kan jeg stoppe trekket mitt i nettbanken?

Vi sendte tidligere ut en SMS hvor vi meddelte at trekk 20. mars gikk som normalt. anbefaler alle våre medlemmer å la betalingen gå som normalt 20. mars, og heller motta kompensasjon for stengt senter i etterkant. Dette av flere årsaker:

  1. Betalingstrekket ble sendt videre til behandling før vi stengte våre senter.
  2. All endring av medlemskap må skje gjennom vår e-post eller ved direkte kontakt med en av oss på senteret.
  3. THT håper at myndighetene vil gå inn med ressurser dersom dette blir en langvarig situasjon. Det vil da også være enklere å komme med en kompensasjon i etterkant.

 

Hvorfor er det så viktig at vi betaler når senteret likevel er stengt? 

THT er et selvstendig senter uten støtte fra en senterkjede. Vi har løpende faste kostnader. Disse vil det være vanskelig å håndtere dersom inntekten faller bort. Dersom man ønsker å ha tilsvarende treningstilbud når vi åpner igjen, er det viktig at det finnes nok inntekt til å ta unna kostnadene.

 

Hva skjer om THT holder stengt lenge? 

Dersom påbudet vedvarer over lengre tid vil vi kunne fryse medlemskapet til alle våre medlemmer. Vi jobber med å få støtte fra staten slik at det er økonomisk mulig å gjennomføre en slik ordning. Per dags dato har vi ikke det, og det er derfor vi oppfordrer alle våre medlemmer om å la betalingen 20. mars gå som vanlig.

Dersom statlig støtte blir en realitet, vil de som har vært med oss som medlemmer under den vanskelige og usikre tiden få tilbud om økonomisk kompensasjon.

 

Kan jeg fryse medlemskapet mitt under pandemien?

Ja det kan du.  Men vi anbefaler at du avventer dette og heller ser hvordan situasjonen utvikler seg. Vi vil mest sannsynlig kompensere alle våre medlemmer med en tilsvarende periode betalingsfri trening når vi åpner igjen. Dette gjelder ikke medlemmer med fryst medlemskap.

 

Kan jeg si opp medlemskapet mitt?

Da vi åpnet Trysil Helse & Trening for 3 år siden valgte vi å ikke ha binding på våre medlemskap. Vi ønsker å gjøre det enkelt for våre medlemmer. Man skal kunne melde seg inn og ut når det passer best for hver enkelt.

Du kan selvfølgelig si opp ditt medlemskap. Vi oppfordrer allikevel alle våre medlemmer til å ikke forhaste en eventuell oppsigelse av medlemskapet. Det vil sikre at THT eksisterer også den dagen koronaen ikke lenger begrenser oss. Det er lettere for oss å heller få en kompensasjon i form av gratis trening i tilsvarende periode når vi åpner igjen.

 

Har du flere spørsmål anbefaler vi at du retter disse til vår e-postadresse: kontakt@trysilhelseogtrening.no