Bookingregler


1. Hvis du er booket på en time du ikke kan/skal delta på, må du melde deg av senest 3 timer før timen starter. hvis ikke får du "ikke møtt" til timen.

2. Hvis du får registrert "ikke møtt" X 3 i løpet av 30 dager, blir du utestengt fra online booking frem til det er gått 30 dager etter første registrerte "ikke møtt". ønsker du tilgang til bookingen før dette, må du kontakte oss. du vil da bli fakutrert 200kr for å få åpnet brukeren din.

3. "ikke møtt" registreringen blir nullstilt etter 30 dager.

4. Skulle du bli akutt syk eller plutselig bli forhindret i siste øyeblikk, kontakt oss, så finner vi en løsning.

5. Står du som nr. 1 på ventelisten 5 minutter før timen starter og noen ikke møter opp, vil du automatisk få tildelt plass på timen. Om du da ikke møter opp vil du automatisk få "ikke-møtt". (slik fortsetter ventelisten til timen er full).

6. Kommer du på treningssenteret og står på ventelisten (uavhengig av nr.) vil du få plass om noen ikke dukker opp til timen, 5 minutter før timen starter.

 

Avlysning av timer

- Ved 3 påmeldte eller færre er det opp til instruktøren om han/hun kjører timen --> avlyses senest 3 timer før. Ved morgentimer (morgenspinn/morgenyoga) avlyses disse innen klokken 20.00 kvelden før. 
- Ved akutt sykdom/hendelser informeres de påmeldte så fort dette lar seg gjøre, ingen tidsbegrensing.

Vi ønsker å kjøre alle timene som står på timeplanen, så langt det lar seg gjøre!

 

Disse retningslinjene er på grunn av lange ventelister og vi ønsker å kjøre fulle timer.